وکیل کیست؟

وکیل کیست؟

در باب شخصت علمی و اجتماعی وکیل: وکیل باید در دفاع از حق موکل خویش، «بند زندان» را بر «بند وجدان» ترجیح دهد و «داد بینوایان» را در نوای «داد» فریاد بزند. از انزوا، پروایی نداشته باشد و البته فریاد را پایان سکوت نداند. انعطاف نظر داشته باشد و پذیرای اندیشه های نو و نظرات مخالف باشد. اندیشمند بوده و رهرو مسیر اندیشه ورزی. تبسم گفتاری داشته باشد و لطافت رفتاری. از پویایی فکری بهره ببرد و از ایستایی اندیشه گریزان. واقع اندیش و واقع نگر بوده و رفتار مبتنی بر واقع داشته باشد. آرمان عدالت را نیک بیانگارد و جستجوی آن را مقدس. حق محوری را به کلام براند و عدالت گستری را بر زبان و.... و از این همه، رسالت انسانی و اخلاقی خویش را به بهترین نحو در رفتار و کردار و گفتار خویش به منصه ظهور برساند. روز وکیل چه روزی است روز وکیل : تقریبا ...

متن کامل نوشته در سایت دادسان

    منبع بلاگ

    دادسان

    دادسان

    راهی جدید و هوشمند برای دریافت پیشنهاد وکلای متخصص

    نظرات