معنای اصطلاحات حقوقی

معنای اصطلاحات حقوقی

اگر تا به حال با متن های حقوقی مواجه شده باشد، متوجه کلمه های دشوار فهم آن شده اید. در حقیقت این کلمات اصطلاحاتی مخصوص مفاهیم حقوقی هستند که هرچند دیگر در زبان روزمره استفاده نمی شوند اما در متن های حقوقی کارکرد خود را دارند. قوانین مربوط به شهرداری به دلیل قدمت آن، سرشار از این کلمات و اصطلاحات دشوار است. در ادامه به معنای چند اصطلاح حقوقی شهرداری خواهم پرداخت : اعیان : منظور از اعیان، ساختمانی است که دارای کاربری های مسکونی، اداری، تجاری و ... باشد. اجرت المثل : گاهی در قبال استفاده از اموال باید مبلغی پول به عنوان ارزش واقعی تخمینی آنها پرداخت کرد که به این مبلغ در اصطلاح اجرت المثل اموال میگویند. محکوم به : آنچه در مورد آن حکم داده شده است. محکوم له : کسی که حکم به سود او صادر شده است. لازم الایفا : لازم الایفا به این ...

متن کامل نوشته در سایت دادسان

    منبع بلاگ

    دادسان

    دادسان

    راهی جدید و هوشمند برای دریافت پیشنهاد وکلای متخصص

    نظرات