معرفی کتاب: رهبری دیجیتال از جرج وسترمن

اگر فکر می‌کنید «دیجیتال شدن» تنها به صنایع دیجیتال مربوط می‌شود کاملا در اشتباه هستید. در واقع، تلن‌های همراه، حس‌گرها و هیمنطور رایانش ابری انواع مختلف صنایع را به شدت مورد تحول قرار داده‌اند. برخی گمان می‌برند که تنها شرکت‌های موفق دره سیلیکون و استارتاپهای فناوری محور تنها درگیر دنیای دیجیتال هستند اما ۹۰ درصد بقیه فناوری‌ها باید در دنیای دیجیتال چه کاری انجام دهند؟ کتاب رهبری دیجیتال نوشته جرج وسترمن نشان می‌دهد که چگونه شرکت‌های بزرگ صنایع سنتی نیز به منظور جذب مزایای استراتژیک از فناوری‌های دیجیتال استفاده می‌کنند. با تحقیق در مورد ۴۰۰ شرکت دیجیتال (از کودلکو تا نایک) و مصاحبه با مدیران آن ، نویسنده در پی آن است که نشان دهد رهبری دیجیتال کار آسانی نیست و نیازمند زمان است. وی در این کتاب توضیح می‌دهد که تحول دیجیتال نیازمند دو چارچوب است: سرمایه‌گذاری بر توانایی‌های دیجیتال و دیگری راهبری تحولات دیجیتال. در این کتاب به ...

متن کامل نوشته در سایت خانه استارتاپ (کرج)

    منبع بلاگ

    خانه استارتاپ (کرج)

    خانه استارتاپ (کرج)

    پیش شتابدهنده و فضای کار اشتراکی

    نظرات