گزارش کمپ زمستانی مارکتینگ

گزارش کمپ زمستانی مارکتینگ

خانه استارتاپ با همت تیم جوان و حرفه‌ای ExpertRoad در روزهای پنجشنبه و جمعه میزبان دو استاد برجسته در دو حوزه دیجیتال مارکتینگ و تولید محتوا و نیز دانش‌آموختگان این دو حوزه در کمپ زمستانی مارکتینگ بوده است. در روز اول کمپ زمستانی همراه با جناب آقای حامد وثوقی «استراتژیست بازاریابی» مباحث تئوریک مرتبط با دیجیتال مارکتینگ در صبح و بعداظهر ارائه گردید. به منظور پیدا سازی مباحث مطروحه، حاضران در کمپ به تیم‌هایی ۵ تا ۶ نفره تقسیم شدند و سپس کسب و کار ویژه‌ای به هر یک از آن‌ها سپرده شد تا بتوانند مفاهیم ارائه شده در کلاس را در قالب طرح بازاریابی خود ارائه دهند. در پایان، طرح بازاریابی هر یک از گروه‌ها به وسیله مربی مورد ارزیابی و اصلاح قرار گرفت.

متن کامل نوشته در سایت خانه استارتاپ (کرج)

    منبع بلاگ

    خانه استارتاپ (کرج)

    خانه استارتاپ (کرج)

    پیش شتابدهنده و فضای کار اشتراکی

    نظرات