راز داشتن محتوای مارکتینگ موفق در ۲۰۱۸

راز داشتن محتوای مارکتینگ موفق در ۲۰۱۸

راز موفقیت در بازاریابی محتوا در سال ۲۰۱۸ استراتژی است، پس به دنبالش باشید! اکنون وقت نهایی شدن استراتژی های بازاریابی برای سال آینده است و وقت آن رسیده است تا تشخیص دهید کدام یک از استراتژی های قدیمی شما همچنان کار می کنند و کدامین نیازمند تغییر است؟ آیا تکنیک جدیدی برای جایگزینی آنها وجود دارد؟ بر اساس یک گزارش از موسسه بازاریابی محتوا، ۸۳ درصد از بازاریابان معتقدند یک استراتژی محتوایی در افزایش درآمد بسیار موثر است. اما همان‌طور که اغلب بازاریابان می‌دانند، تنها حدود ۳۴ درصد از این استراتژی ها مکتوب و مستند است. برای افزایش ترافیک، داشتن مشتریان وفادار و افزایش درآمد در سال ۲۰۱۸، بررسی دقیق تر در مورد استراتژی محتوا ضروری است. بخشی از زمانتان را به تجزیه و تحلیل آنچه تاکنون انجام داده‌اید بگذارید و فرصت های پنهان در عملکردتان را شناسایی کنید. به عنوان مثال سیسکو می کند که محتوای بصری ۸۲ ...

متن کامل نوشته در سایت جهش

    منبع بلاگ

    نظرات