چطور یک هم‌موسس مناسب برای استارتاپ خود پیدا کنیم؟

اگر عنوان این مطلب برای شما جذاب بوده است احتمالا تصمیم به راه اندازی یک کسب و کار گرفته اید اما متوجه شده اید که به حضور و مشارکت یک هم تیمی نیاز دارید. این شخص را چگونه انتخاب می کنید؟ این تصمیم ممکن است مهمترین تصمیم کل تاریخ شرکت شما باشد. بسیاری از استارتاپ ها در مراحل اولیه به دلیل اختلافات بنیادین هم موسسان، و نه لزوما مشکل کسب و کار، شکست می خورند. بنیانگذاران زمان زیادی را صرف هم می کنند و طبیعتا بواسطه فعالیت زیادی که باید در استارتاپ داشته باشند زمان خیلی زیادی را باهم سپری میکنند، میتوان گفت باهم زندگی میکنند. این یک تصمیم پراهمیت،‌طولانی مدت و تاثیر گذار است. در اینجا مهمترین مواردی که باید در نیمه گمشده کارآفرینی خود جستجو کنید، آمده است. ۱.خلق و خوی مکمل. اگر تیپ سخصیتی شما از نوع آرام است، احتمالا شریک ایده آل شما کسی است که ...

متن کامل نوشته در سایت جهش

    منبع بلاگ

    نظرات