آشنایی با مرکز داوری کانون وکلای دادگستری

هدف کانون وکلای دادگستری از تشکیل مرکز داوری و استفاده از تخصصِ وکلای با سابقه دادگستری به عنوان داور، کوششی برای سهولتِ اجرای آراء داوری است. زیرا داورانِ منصوب این مرکز با سوابقِ طولانیِ قضایی در صدورِ رایِ خود قطعاً موازین قانونی را رعایت خواهند کرد تا به سهولت آراء صادره موردِ تنفیذِ قضایی قرار گیرد. برای هر نوع دعوای قابلِ ارجاع به مرکزِ داوری، این مرکز فهرستِ داورانِ تخصصی را ثبت نموده تا داوران تخصصی در رشته هایی که با تجربه و تحصیلاتشان هماهنگ است تعیین گردیده و معرفی شوند . اصولا هر مرکز داوری وقتیکه اصحابِ دعوی با تراضی دعاویِ خود را بدان ارجاع نمایند می بایستی در انتخاباتِ داوران، با منتهای بی طرفی و صرفاً بر اساس صلاحیتِ تخصصیِ آنان اقدام نماید. در تنظیم اساسنامه مرکز داوری کانون وکلای دادگستری از سه طریق، حصول این منظور مدنظر قرار گرفته است: اولا ؛ دعاوی به رشته های تخصصی ...

متن کامل نوشته در سایت صلح: مرجع حقوقی ایران

  منبع بلاگ

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  مرجع کلیه نیازهای حقوقی کشور

   نظرات