ورزش های آبی ؛ قهرمانی در گرو توسعه ی همگانی

ورزش های آبی ؛ قهرمانی در گرو توسعه ی همگانی

ورزش های آبی با توجه به مزایائی چون مفرح بودن آنها، وجود مدال های فراوان در بازی های المپیک (بیش از یک سوم کل مدال ها یعنی ۳۹ % ، در قالب ۷ رشته ورزشی)، مورد توجه بودن در بسیاری از احادیث و روایات دین اسلام بیشتر تاکید بر فراگیری شنا و از همه مهمتر نقشی که به مانند ایمنی عمل کرده و آن احتمال تقابل افراد با مسیرهای آبی است که می تواند به نجات جان افراد به واسطه ی بهره مندی از این مهارت و یا غرق شدن به دلیل عدم برخورداری از آن منجرگردد، همواره مورد توجه بسیاری از افراد بوده است. به گونه ای که ورزش های آبی هم از بعد تفریحی و همگانی و هم از بعد قهرمانی از رشته های اصلی در برنامه ریزی های خرد و کلان بسیاری از نظام های ورزشی به شمار می رود. با توجه به کثرت مدال های ورزش ...

متن کامل نوشته در سایت آسان اسپرت

    منبع بلاگ

    آسان اسپرت

    آسان اسپرت

    رزرو آنلاین و معرفی اماکن ورزشی و مربی ها، فروشگاه تجهیزات

    نظرات