چطور نقاشی سقف خانه را در یک روز تمام کنیم؟

چطور نقاشی سقف خانه را در یک روز تمام کنیم؟

نقاشی سقف خانه یک کار ساده و راحتی نیست ولی با کمی صبر حتما می توانید از پس این کار هم برآیید. سقف را می توان دیوار پنجم خانه نامید که البته رنگ کردنش از ۴ دیوار اتاق خیلی سخت تر است. مدت زمانی که برای رنگ کردن دیوارهای یک اتاق صرف می کنید برابر با رنگ کردن سقف هست. رنگ آمیزی ساختمان شامل سقف و دیوارهاست ولی گاهی قصد دارید دیوارها را کاغذ دیواری کنید. در این صورت تنها رنگ آمیزی سقف منزل کافی است و نیازی نیست کل دیوارها را هم رنگ کنید. البته همیشه اول سقف و بعد بقیه قسمت ها رنگ می شود. نقاشی دیوار و سقف خدمات نقاشی ساختمان یک پروژه کامل است هرگز کار رنگ آمیزی دیوارها و نقاشی سقف خانه را مجزا و در دو زمان مختلف انجام ندهید. بزرگترین اشتباه اینست که اول دیوارها را رنگ کنید و در فاصله زمانی چند ...

متن کامل نوشته در سایت هوم سرویز

  منبع بلاگ

  هوم سرویز

  هوم سرویز

  سامانه هوشمند درخواست خدمات

   نظرات