شرایط انتقال بیمه شخص ثالث و تخفیفات آن

شرایط انتقال بیمه شخص ثالث و تخفیفات آن

انتقال بیمه شخص ثالث آیا میدانید در صورت فروش خودرو و خرید خودروی جدید می توانید بیمه خودروی قبلی را به خودرو جدید منتقل کنید؟ آیا می دانید بیمه خودروهای اسقاطی قابل انتقال هستند؟ نکاتی که در انتقال بیمه شخص ثالث باید به آن ها توجه کرد: ۱- انتقال سند مالکیت خودرو باید به صورت قطعی انجام شده باشد و نوع وکالت (مثل تعویض پلاک، کاری، بلاعزل) یا قولنامه برای شرکت بیمه قابل قبول نیست. ۲- مالک خودروی قبلی، مالک خودروی جدید و مالک ‌بیمه‌نامه‌های قبلی، باید یک نفر باشد. یعنی همه این اسناد به اسم یک فرد مشخص (یا اعضا درجه یک خانواده وی) باشد. ۳- انتقال بیمه شخص ثالث فقط در زمان تمدید ‌بیمه‌نامه امکان پذیر است. یعنی در صورتی که مدت ‌بیمه‌نامه قبلی به پایان رسیده باشد. ۴- انتقال بیمه شخص ثالث و تخفیف‌های عدم خسارت آن، در صورتی ممکن است که هر دو خودرو دسته بندی ...

متن کامل نوشته در سایت آوانس

  منبع بلاگ

  آوانس

  آوانس

  هوشمندی در حمل و نقل

   نظرات