انتخاب مربی؛ الگویی نظام مند و کارآمد

انتخاب مربی؛ الگویی نظام مند و کارآمد

امروزه نیروی انسانی از مهم ترین عوامل پیشبرد اهداف و ارتقای بهره وری سازمانهاست. صاحب نظران عقیده دارند که در یک سازمان، عوامل انسانی بیش از سایر عوامل در شالوده سازی، نگهداری و گسترش سطح عملکرد و تکمیل ماموریت سازمان نقش دارد؛ ازاین رو سرمایه گذاری در حوزه های شناخت استعدادها ، انتخاب و به کارگیری نیروی انسانی شایسته در سطوح مختلف مشاغل سازمانی امری ضروری است . بی شک صنعت ورزش نیز از این قاعده مستثنا نیست. مدیران، مربیان، ورزشکاران، حامیان مالی و … چرخ های نیروی انسانی صنعت ورزش را به گردش در می آورند و بی تردید انتخاب بجا و شایسته آنان موجبات کارایی و اثربخشی سازمان های ورزشی را فراهم می سازد. در این میان، نقش مربی در موفقیت تیم های ورزشی انکارناپذیر است. یکی از موثرترین اعضای فدراسیون های ورزشی، مدارس و باشگاه های ورزش مربیان به ویژه مربیان رده های پایه هستند که در ...

متن کامل نوشته در سایت آسان اسپرت

    منبع بلاگ

    آسان اسپرت

    آسان اسپرت

    رزرو آنلاین و معرفی اماکن ورزشی و مربی ها، فروشگاه تجهیزات

    نظرات