مدارس شنا و شرایط تاسیس آن

مدارس شنا و شرایط تاسیس آن

به منظور بسط و توسعه مشارکت مردم و دستگاه های دولتی و غیردولتی تحت عنوان افراد حقیقی و حقوقی در راستای حمایت از سرمایه گذاری در ایجاد و تاسیس مدارس شنا فدراسیون شنا شرایطی را تعیین نموده که در ذیل به آن اشاره می شود. شرایط احراز موسس مدارس شنا تابعیت جمهوری اسلامی ایران اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور التزام عملی به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نداشتن سوء پیشینه کیفری از مراجع رسمی حداقل مدرک تحصیلی دیپلم مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه عمومی (ویژه آقایان) عدم اعتیاد به مواد مخدر (گواهی عدم اعتیاد از مراجع رسمی) در صورتی که موسس یا موسسان شخص یا اشخاصی حقوقی باشند فرد یا افرادی که به عنوان نماینده ایشان معرفی گردیده باید دارای شرایط فوق الذکر در این ماده باشند. وظایف موسس مدارس شنا اخذ مجوز رسمی تاسیس مدارس شنا ...

متن کامل نوشته در سایت آسان اسپرت

    منبع بلاگ

    آسان اسپرت

    آسان اسپرت

    رزرو آنلاین و معرفی اماکن ورزشی و مربی ها، فروشگاه تجهیزات

    نظرات