مراحل و مدارک ضروری برای تعویض پلاک و انتقال قطعی سند خودرو

نخست: مدارک لازم فروشنده و خریدار برای تعویض پلاک خودرو مدارک فروشنده شامل موارد زیر است اصل سند فروش کارخانه سازنده اصل کارت شناسایی خودرو اصل سند مالکیت خودرو که توسط ناجا صادر گردیده است اصل شناسنامه و کارت ملّی اصل بیمه ­نامه شخص ثالث معتبر اصل کارت معاینه فنی معتبر. مدارک خریدار خودرو شامل موارد زیر است شناسنامه و کارت ملّی قبض برق به نام خریدار خودرو یا پدر خریدار مدارک احراز سکونت خریدار در صورت نبودن قبض برق ( از قبیل اجاره ­نامه که دارای کد رهگیری و هلوگرام یا ارائه سند اجاره­ نامه چاپی دارای هلوگرام و کد رهگیری منزل مسکونی بنام خریدار خودرو). دوم: مراحل تعویض پلاک خودرو بصورت گام به گام پرداخت ورودی پارکینگ مرکز تعویض پلاک و دریافت یک برگه نوبت­ دهی طبق شماره برگه ورودی به غرفه مورد نظر خود در ساختمان اداری مراجعه کنید. پس از اخذ پوشه، مدارک مذکور را در ...

متن کامل نوشته در سایت صلح: مرجع حقوقی ایران

  منبع بلاگ

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  مرجع کلیه نیازهای حقوقی کشور

   نظرات