ملاحظات قانونی و حقوقی خرید خودرو دست ­دوم

گام نخست: اطمینان از صحت و اصالت مدارک پیش از خرید خودرو، می ­بایست از کامل بودن مدارک شناسایی فروشنده و خودرو و تطبیق آن با ارقام مندرج در شاسی و موتور خودرو اطمینان حاصل نمود. این مدارک به اجمال شامل موارد زیر است: کارت خودرو سند خودرو برگ معاینه فنی معتبر پرداخت کامل عوارض شهرداری بیمه خودرو تاییدیه عدم خلاف و مدارک شناسایی فروشنده (کارت ملی معتبر) گام دوم: بررسی امکان انعقاد مبایعه ­نامه معتبر پیش از تنظیم مبایعه­ نامه خرید و فروش خودرو، از اهلیت قانونی فروشنده نسبت به مالکیت بر خودرو آگاه شوید. بعضاً مشاهده شده است که برخی از آژانس ­های اتومبیل، با خرید خودرو از شخص ثالث و سند نزدن به نام خویش (به اصطلاح سند باز) و پرهیز از هزینه ­های جانبی، اقدام به فروش خودرو به غیر می ­کنند. حتی ­الامکان از خرید این چنین خودروهایی پرهیز نمایید، به این دلیل که ممکن ...

متن کامل نوشته در سایت صلح: مرجع حقوقی ایران

  منبع بلاگ

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  مرجع کلیه نیازهای حقوقی کشور

   نظرات