ملاحظات قانونی و حقوقی خرید خودرو دست ­دوم

گام نخست: اطمینان از صحت و اصالت مدارک پیش از خرید خودرو، می ­بایست از کامل بودن مدارک شناسایی فروشنده و خودرو و تطبیق آن با ارقام مندرج در شاسی و موتور خودرو اطمینان حاصل نمود. این مدارک به اجمال شامل موارد زیر است: کارت خودرو سند خودرو برگ معاینه فنی معتبر پرداخت کامل عوارض شهرداری بیمه خودرو تاییدیه عدم خلاف و مدارک شناسایی فروشنده (کارت ملی معتبر) گام دوم: بررسی امکان انعقاد مبایعه ­نامه معتبر پیش از تنظیم مبایعه­ نامه خرید و فروش خودرو، از اهلیت قانونی فروشنده نسبت به مالکیت بر خودرو آگاه شوید. بعضاً مشاهده شده است که برخی از آژانس ­های اتومبیل، با خرید خودرو از شخص ثالث و سند نزدن به نام خویش (به اصطلاح سند باز) و پرهیز از هزینه ­های جانبی، اقدام به فروش خودرو به غیر می ­کنند. حتی ­الامکان از خرید این چنین خودروهایی پرهیز نمایید، به این دلیل که ممکن ...

متن کامل نوشته در سایت مرجع حقوقی ایران

  منبع بلاگ

  مرجع حقوقی ایران

  مرجع حقوقی ایران

  مرجع کلیه نیازهای حقوقی کشور

   نظرات