فرایند لحیم کاری

فرایند لحیم کاری

لحیم کاری فرایندی است که در آن دو فلز بر اساس خاصیت موینگی و چسبندگی فلز واسطه ای که دارای نقطه ذوبی پایین تر از فلز پایه می باشد، به یکدیگر متصل می شوند. لحیم کاری به دو شکل انجام می گیرد: لحیم کاری نرم | Soldering لحیم کاری سخت | Brazing لحیم کاری نرم در این نوع از لحیم کاری فلز لحیم دارای نقطه ذوبی کمتر از ۴۵۰ درجه سانتیگراد بوده و بدون ذوب لبه های فلز پایه، اتصالی دائم ایجاد می کند. لحیم کاری سخت هنگامی که فلز لحیم دارای نقطه ذوبی بیشتر از ۴۵۰ درجه سانتیگراد باشد، لحیم کاری از نوع سخت است. در این روش بسته به جنس فلز پایه امکان ذوب سطحی فلز در محل تماس با فلز لحیم وجود دارد. جوشکاری و لحیم کاری دارای دو تفاوت عمده هستند. اول اینکه در جوشکاری، صرف ‌نظر از روش ایجاد آن، استحکام پیوندهای بین اتمی در ...

متن کامل نوشته در سایت ولدیکا

    منبع بلاگ

    ولدیکا

    ولدیکا

    مرجع صنعت اتصال

    نظرات