چگونه با کارمند جدید در اولین روز کاری برخورد کنیم؟

چگونه با کارمند جدید در اولین روز کاری برخورد کنیم؟

برخورد با کارمند جدید مسئله‌ای است که مدیران و دیگر کارمندان یک مجموعه بعد از استخدام هر نیرویی با چالش‌های مربوط به آن مواجه می‌شوند. این چالش‌ها را می‌توان از دو جهت مورد بررسی قرار داد. یک جهت از نگاه کارمند تازه وارد و جهت دیگر از نگاه مجموعه‌ای که کارمند جدید را استخدام کرده است. در خصوص عملکردهای رفتاری و حرفه‌ای فرد تازه استخدام شده بسیار صحبت شده است. ما در این مطلب می‌خواهیم با بررسی دیدگاه سازمان‌ها، شرکت‌ها و به تبع آن مدیران آن‌ها در خصوص برخورد با نیروی کار جدید، راهکارهایی را ارائه می‌کنیم تا منجر به بهبود در روابط درون سازمانی که شامل رابطه‌ مدیران با تازه‌واردها و رابطه‌ی کارکنان قدیمی با کارمند جدید شود. اولین روز کاری بهتر است چگونه سپری شود؟ مطمئن باشید صحبت‌های معمولی و ابتدایی در اولین روز حضور در شغل جدید می‌تواند سخت و عجیب باشد. زمانی که کارمند جدید وارد ...

متن کامل نوشته در سایت وینداد

    منبع بلاگ

    وینداد

    وینداد

    خدمات حقوقی آنلاین

    نظرات