درباره نوآوری

درباره نوآوری

نوآوری امروز یکی از پرطرفدارترین اتفاقات در کسب و کار جهانی است، اما دقیقا این همان چیزی است که میتواند مبهم باشد. از آنجایی که مباحث استارتاپ در مورد نوآوری است، برای شروع مهم بود که تعریف کنیم که چگونه در مورد نوآوری فکر می کنیم و استارتاپ ها و کارآفرینان باید نوآوری را چگونه در نظر بگیرند. نوآوری را می توان از طریق روش های مختلف توصیف کرد : واژگانی : اصلی، غیر منتظره، تازه، هرگز قبل از آن فکر شده، هرگز دیده نشده است، خلاق، جدید، مفید است واکنشی : "آیا این هوشمندانه نیست؟"، "چه ایده عالی است"، و "چرا کسی قبل از آن و تا به حال هیچ وقت فکر نمی کرد اینگونه انجام دهد؟" توصیف : به چالش کشیدن مفاهیم متعارف در مورد چگونگی انجام کارها قبل و آوردن ایده ها از یک صنعت به دیگر یا از یک منطقه جغرافیایی به دیگری انواع نوآوری تولید ...

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده هوشمند سلامت

    منبع بلاگ

    شتابدهنده هوشمند سلامت

    شتابدهنده هوشمند سلامت

    شتابدهنده تخصصی حوزه سلامت

    نظرات