کشف ناشناخته ناشناخته-مشکلی که هر نوآوری باید بداند

کشف ناشناخته ناشناخته-مشکلی که هر نوآوری باید بداند

"آنچه شما نمی دانید که نمی دانید که می تواند شما را بکشد " این نقل قول از نوآوران موفق است. مشکل برای اکثر نوآوران، چه کارآفرینان و چه مدیران در شرکت عدم انطباق ایده های جدیدی با مشتریان است در حالیکه ایده ها به اندازه کافی آسان هستند. چالش واقعی برای نوآوران این است که ایده ها را با ارتباطاتی که با مشتریان دارند مطرح سازند تا شانس خرید آنها وجود داشته باشد. انجام این کار به معنای ایجاد همدلی با مشتری، بیرون آمدن از ذهنیت فروشنده و نزدیک شدن به ذهنیت کاربر یا مشتری و پیدا کردن راهی برای کشف آنچه مشتری واقعا نیاز دارد است. آنچه شما نمی دانید که نمی دانید! چرا کشف unk-unks - ناشناخته ناشناخته - یا یادگیری آنچه شما نمی دانید که نمی دانید، و یا آنچه که مشتریان خود نمی دانند که نمی دانند، مهم است؟ شاید درک ناپذیرباشد ، اما اغلب ...

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده هوشمند سلامت

منبع بلاگ

شتابدهنده هوشمند سلامت

شتابدهنده هوشمند سلامت

شتابدهنده تخصصی حوزه سلامت

نظرات