نمونه ای از اجرای استارتاپ ناب

در دو پست قبلی مطالبی گفته شد که در دو سر فصل توضیح داده شد، این پست مثالی برای دو پست قبلی و نمونه ای از اجرای استارتاپ ناب است که از زبان اش موریا بیان شده است. ۱- مشخص کردن فرضیه های مدل کسب و کار ۲- شناساسس پر خطر ترین بخش ها ی طرح استارتاپ ها نمونه ای از اجرای استارتاپ ناب بهترین راه برای درک اصول پست قبلی این است که نمونه ای واقعی از آنها را ببینید. دوست داشتم نمونه ای ساده ذکر کنم. بنابراین به جای اینکه یک محصول نرم افزاری با سخت افزاری را انتخاب کنم فرآیند نوشته شدن کتابی را توضیح خواهم داد. حتی اگر خودتان هم کتاب ننوشته باشید، احتمالا می توانید گام هایی که برای نوشتن یک کتاب لازم است را درک کنید. در ادامه خواهید دید که این فرآیند آن قدر هم با ساختن محصول تفاوتی ندارد. ۱- مطالعه موردی: ...

متن کامل نوشته در سایت اکسیژن

منبع بلاگ

اکسیژن

اکسیژن

شتابدهنده تخصصی حوزه سخت افزار

نظرات