شش راهی که یک درخت به شما آموزش میدهد چطور رشد (رایزآپ) کنید و از مسائل رهایی یابید

“وقتی که امیدتان را از دست میدهید به یک درخت نگاه کنید. ابتدا یک بذر در زیر زمین بود و تنها با صبر و شکیبایی توانست آسمان بالای سرش را لمس کند.” Roxana Jones این را در ذهن داشته باشید، زمانی این قابل فهم است که شما و درخت بتوانید بر مشکلات و سختی زمین غلبه کنید. ممکن است که فکر کنید خیلی با درخت اشتراکات ندارید، اما در واقعیت، هردو مشابه هستید. فقط به این دلیل که یک درخت وارد مسائلی مثل مسائل شما نمیشود به این معنی نیست که یک درخت نمی‌تواند به شما آموزش دهد چگونه رشد کنید و به سمت بالا حرکت کنید. تاکید ما بر نشان دادن ارتباط انسان و درخت و الهام بخشی درختان بر انسانهاست. به سادگی نگاهی دریم به موارد زیر: ۱٫ شما و درخت چه اشتراکاتی دارید؟ ۲٫ شش راهی که یک درخت به شما آموزش میدهد چطور رشد (رایزآپ) کنید ...

متن کامل نوشته در سایت رایزآپ

    منبع بلاگ

    رایزآپ

    رایزآپ

    رایزآپ یک فضای کار گروهی، نوآورانه و اجتماع محور است.

    نظرات