سه کاری که باید در هنگام کار در فضاهای کار اشتراکی انجام دهید

شخصا، من از شیوه زندگی معمولی و هر روز کار کردن و به همون محل همیشگی رفتن متنفرم (حتی اگر کاری باشه که من عاشق آن هستم) تجربه‌ای طاقت فرساست. محیط‌های کاری امروزه بسیاری از ما که اینترنت شده است، باید آزادی برای انتخاب جا و زمان کاری‌مون داشته باشیم به این معنی که کجا و چه زمان‌هایی میخواهیم کار کنیم. همه ما نمی‌توانیم کارآفرین باشیم یا برای خودمان کار کنیم، اما می‌توانیم برای روزهای قابل تغییر یا شاید به عنوان رهبر تیم پیشنهاد کنیم که یک جلسه تیمی در خارج از محل همیشگی داشته باشیم، برای تنوع! وضعیت هرطور باشد، اگر خارج از یک فضای کار اشتراکی کار می‌کنید، چند مورد را باید مطمئن باشید که در آنجا همیشه انجام میدهید. ۱- اتصال به محض این که از در وارد می‌شوید ، میز جلویی، فردی که به شما خوش آمد گویی میکند ، باید سریعا بهترین دوست شما شود. ...

متن کامل نوشته در سایت رایزآپ

    منبع بلاگ

    رایزآپ

    رایزآپ

    رایزآپ یک فضای کار گروهی، نوآورانه و اجتماع محور است.

    نظرات