چگونه سوسک ریز آشپزخانه را از بین ببریم؟

چگونه سوسک ریز آشپزخانه را از بین ببریم؟

سوسک ریز آشپزخانه داخل کابینت ها و هر فضای دیگری جا خوش می کند. بر خلاف سوسک درشت فاضلاب، این سوسک های کوچک جثه نحیف تری دارند. اما گول کوچکی اندام این سوسک های کابینت را نخورید. سوسک زیر کابینت به سرعت غیر قابل باوری رشد و نمو می کند. تنها وجود یک سوسک ریز در آشپزخانه کافی است تا خیلی زود کل آشپزخانه توسط این موجودات مزاحم اشغال شود. این سوسک در کابینت های آشپزخانه زندگی و رشد می کند. از بین بردن سوسک های ریز مشکل تر از سوسک حمام است اما هر کاری چار ای دارد. سوسک ریز آشپزخانه چیست؟ سوسک کابینت، سوسک آلمانی، سوسک اسرائیلی یا هر اسم دیگری که داشته باشد، موجودی مزاحم و آسیب رسان است. بدن این سوسک کمی کشیده تر و کوچکتر از سوسک فاضلاب است. اگر چه ازدحام سوسک ریز آشپزخانه در تابستان بیشتر است ولی تقریبا در همه فصول سال ...

متن کامل نوشته در سایت هوم سرویز

  منبع بلاگ

  هوم سرویز

  هوم سرویز

  سامانه هوشمند درخواست خدمات

   نظرات