جدیدترین استارتاپهای شهر مرند

کنسول

بستر به اشتراک گذاری اطلاعات و آموزش های بازی های رایانه ای

مراکز رشد شهر مرند

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان مرندمرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان مرند

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان مرند

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان مرند یک مرکز رشد در شهر مرند می باشد