فهرست استارتاپ شهر سمنان
مای مانیمای مانی

مای مانی

مای مانی یک بستر مالی است که سرویس‌های مالی متفاوت و نوآورانه ای را به کسب و کارها و افراد ...