فهرست شتابدهنده شهر کرج
شتابدهنده کاماشتابدهنده کاما

شتابدهنده کاما

شتابدهنده کاما مفتخر است تا به عنوان اولین شرکت شتاب دهنده در استان البرز، در حمایت از ایده‌های نو و ...

داده پلاسداده پلاس

داده پلاس

داده پلاس یک شتابدهنده در شهر کرج می باشد