جدیدترین استارتاپهای شهر سقز

تیک‌ تیمتیک‌ تیم

تیک‌ تیم

مدیریت زمان و برنامه ریزینام صاحب استارتاپ: فرزاد خوان یغما