فهرست استارتاپ شهر کرمان
تیک سایزتیک سایز

تیک سایز

مکانی برای تحقق مینیمالیست با شروعی از صنعت پوشاک

ماهوتماهوت

ماهوت

ماهوت یک استارتاپ در شهر کرمان می باشد

هودینهودین

هودین

هودین یک سرویس آنلاین پرینت سه بعدی ایرانی است مدل خود را در وب سایت هودین آپلود کنید، قیمت دقیق ...

اینچلاینچل

اینچل

طراحی و مدلسازی سه بعدی