افتتاح نخستین آموزشگاه تخصصی کارآفرینی جنوب شرق ...

همزمان با هفته دولت نخستین آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای تخصصی کارآفرینی جنوب شرق با ...

افتتاح نخستین آموزشگاه تخصصی کارآفرینی جنوب شرق ...

همزمان با هفته دولت نخستین آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای تخصصی کارآفرینی جنوب شرق با ...

افتتاح نخستین آموزشگاه تخصصی کارآفرینی جنوب شرق ...

همزمان با هفته دولت نخستین آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای تخصصی کارآفرینی جنوب شرق با ...

افتتاح نخستین آموزشگاه تخصصی کارآفرینی جنوب شرق ...

همزمان با هفته دولت نخستین آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای تخصصی کارآفرینی جنوب شرق با ...

جدیدترین استارتاپهای شهر کرمان

تیک سایز

مکانی برای تحقق مینیمالیست با شروعی از صنعت پوشاک

ماهوتماهوت

ماهوت

ماهوت یک استارتاپ در شهر کرمان می باشد

اینچلاینچل

اینچل

طراحی و مدلسازی سه بعدی

هودین

هودین یک سرویس آنلاین پرینت سه بعدی ایرانی است مدل خود را در وب سایت هودین آپلود کنید، قیمت دقیق پرینت را انلاین محاسبه کنید و سفارش پرینت دهید ....

پارکهای علم و فناوری شهر کرمان

پارک علم و فناوری کرمانپارک علم و فناوری کرمان

پارک علم و فناوری کرمان

پارک علم و فناوری کرمان یک پارک علم و فناوری در شهر کرمان می باشد

مراکز رشد شهر کرمان

مرکز رشد کرمان دانشگاه پیام نورمرکز رشد کرمان دانشگاه پیام نور

مرکز رشد کرمان دانشگاه پیام نور

مرکز رشد کرمان دانشگاه پیام نور یک مرکز رشد در شهر کرمان می باشد

مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری کرمانمرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری کرمان

مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری کرمان

مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری کرمان یک مرکز رشد در شهر کرمان می باشد