جدیدترین استارتاپهای شهر بندرانزلی

پونیشاپونیشا

پونیشا

با ایجاد پروژه یا مسابقه در پونیشا می‌توانید افراد متخصص پیدا کنید و با پرداخت امن پونیشا می‌توانید با اطمینان با آنها بصورت آنلاین کار کنید

مراکز رشد شهر بندرانزلی

مرکز رشد واحدهای فناور بندر انزلیمرکز رشد واحدهای فناور بندر انزلی

مرکز رشد واحدهای فناور بندر انزلی

مرکز رشد واحدهای فناور بندر انزلی یک مرکز رشد در شهر بندرانزلی می باشد