فهرست استارتاپ شهر بندرعباس
ای تحفهای تحفه

ای تحفه

فروشگاه آنلاین سوغات و صنایع دستی کشور

ماهی دریاماهی دریا

ماهی دریا

فروش آنلاین ماهی و میگو تازه خلیج فارس

نبضنبض

نبض

دریافت آسان نوبت از پزشکان

طرح ملی کودک رایانطرح ملی کودک رایان

طرح ملی کودک رایان

آموزش مهارت‌های زندگی و فرهنگ شهروندی به کمک ICT

دایلیسودایلیسو

دایلیسو

دایلیسو یک استارتاپ در شهر بندرعباس می باشد

سِوِندسِوِند

سِوِند

سِوِند یک استارتاپ در شهر بندرعباس می باشد