جدیدترین استارتاپهای استان هرمزگان

نوینو

سرویس اشتراک ویدیو

  باتاب

  باتاب یک استارتاپ در شهر جزیره کیش می باشد

   نبض

   دریافت آسان نوبت از پزشکان

    طرح ملی کودک رایانطرح ملی کودک رایان

    طرح ملی کودک رایان

    آموزش مهارت‌های زندگی و فرهنگ شهروندی به کمک ICT

     سِوِندسِوِند

     سِوِند

     سِوِند یک استارتاپ در شهر بندرعباس می باشد

      دایلیسو

      دایلیسو یک استارتاپ در شهر بندرعباس می باشد

       پارکهای علم و فناوری استان هرمزگان

       پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

       پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

       پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم) یک پارک علم و فناوری در شهر قشم می باشد

       پارک علم و فناوری هرمزگانپارک علم و فناوری هرمزگان

       پارک علم و فناوری هرمزگان

       پارک علم و فناوری هرمزگان یک پارک علم و فناوری در شهر بندرعباس می باشد

       مراکز رشد استان هرمزگان

       مرکز رشد فناوری های دریاییمرکز رشد فناوری های دریایی

       مرکز رشد فناوری های دریایی

       مرکز رشد فناوری های دریایی یک مرکز رشد در شهر بندرعباس می باشد

       مرکز رشد واحدهای فناور مواد و تجهیزات پزشکی بندرعباسمرکز رشد واحدهای فناور مواد و تجهیزات پزشکی بندرعباس

       مرکز رشد واحدهای فناور مواد و تجهیزات پزشکی بندرعباس

       مرکز رشد واحدهای فناور مواد و تجهیزات پزشکی بندرعباس یک مرکز رشد در شهر بندرعباس می باشد

       مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم فناوری هرمزگانمرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم فناوری هرمزگان

       مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم فناوری هرمزگان

       مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم فناوری هرمزگان یک مرکز رشد در شهر بندرعباس می باشد

       مرکز رشد هرمزگان- جهاد دانشگاهیمرکز رشد هرمزگان- جهاد دانشگاهی

       مرکز رشد هرمزگان- جهاد دانشگاهی

       مرکز رشد هرمزگان- جهاد دانشگاهی یک مرکز رشد در شهر بندرعباس می باشد

       مرکز رشد بین المللی قشممرکز رشد بین المللی قشم

       مرکز رشد بین المللی قشم

       مرکز رشد واحدهای فناور با رویکرد فعالیت بین المللی سازمان منطقه آزاد قشم

       مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه هرمزگانمرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه هرمزگان

       مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه هرمزگان

       مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه هرمزگان یک مرکز رشد در شهر بندرعباس می باشد

       شتابدهنده های استان هرمزگان

       شتاب دهنده صادراتی، صنایع خلاق و دانش بنیانشتاب دهنده صادراتی، صنایع خلاق و دانش بنیان

       شتاب دهنده صادراتی، صنایع خلاق و دانش بنیان

       شتاب دهنده صادراتی، صنایع خلاق و دانش بنیان یک شتابدهنده در شهر جزیره کیش می باشد

       فعالان اکوسیستم کارآفرینی استان هرمزگان

       محمدکیان آرزم

       محمدکیان آرزم

       • بنیانگذار
       حسان محمدی

       حسان محمدی

       • موئسس رنتجو
       علی فتی

       علی فتی

       • رییس پارک علم و فناوری هرمزگان