فهرست شتابدهنده شهر تهران
اکسیژناکسیژن

اکسیژن

شتابدهنده تخصصی حوزه سخت افزار

مرکز نوآوری فینودادمرکز نوآوری فینوداد

مرکز نوآوری فینوداد

مرکز نوآوری فینوداد یک شتابدهنده و فضای کار اشتراکی در شهر تهران می باشد

شتابدهنده بُن‌دا لَبشتابدهنده بُن‌دا لَب

شتابدهنده بُن‌دا لَب

شتابدهنده بن‌دا لب از استارتاپ‌های فناور در حوزه زیست‌فناوری در قالب شتابدهی و سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند.

شتابدهنده انارشتابدهنده انار

شتابدهنده انار

شتابدهنده حوزه توسعه اقتصاد دیجیتال

شتاب دهنده دانش بنیان صدر فرداشتاب دهنده دانش بنیان صدر فردا

شتاب دهنده دانش بنیان صدر فردا

صدر فردا به عنوان یکی از شرکت‌های فرعی هلدینگ صدر تامین و در قالب شتاب دهنده تخصصی، با ماموریت توسعه ...

شتابدهنده و مرکز نوآوری اینومکثشتابدهنده و مرکز نوآوری اینومکث

شتابدهنده و مرکز نوآوری اینومکث

شتابدهنده اینومکث از سال ۱۳۹۵ با رویکرد ترویج مفاهیم اکوسیستم نوآوری و راهکارهای موفقیت تیم‌های استارتاپی فعالیت خود را آغاز ...

شتابدهنده تافرداشتابدهنده تافردا

شتابدهنده تافردا

شتابدهنده تافردا یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

کارگروه طراحی نوروبیومیمتیک مد و پوشاک شتابدهنده آباناکارگروه طراحی نوروبیومیمتیک مد و پوشاک شتابدهنده آبانا

کارگروه طراحی نوروبیومیمتیک مد و پوشاک شتابدهنده آبانا

کارگروه طراحی نوروبیومیمتیک مد و پوشاک شتابدهنده آبانا یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

کارگروه مشاوره ی ژنتیک و تولید کیتکارگروه مشاوره ی ژنتیک و تولید کیت

کارگروه مشاوره ی ژنتیک و تولید کیت

شتابدهنده در حوزه ی مشاورات ژنتیک و تولید کیت های تشخیصی

خانه نوآوری تعلیم و تربیتخانه نوآوری تعلیم و تربیت

خانه نوآوری تعلیم و تربیت

شتاب‌دهنده تخصصی در حوزه تعلیم و تربیت

اسمارت ایکساسمارت ایکس

اسمارت ایکس

شتابدهنده تخصصی حوزه سلامت و کشاورزی هوشمند