فهرست شتابدهنده شهر تهران
شرکت توسعه خدمات کارآفرینی مسکن شرکت توسعه خدمات کارآفرینی مسکن

شرکت توسعه خدمات کارآفرینی مسکن

شرکت توسعه خدمات کارآفرینی مسکن یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

اکسیژناکسیژن

اکسیژن

شتابدهنده تخصصی حوزه اینترنت اشیا

دیمونددیموند

دیموند

شتابدهنده عمومی که برنامه‌های ویژه‌ای هم در زمینه‌های سلامت، گردشگری، حمل و نقل، خرده فروشی، فینتک و اینترنت اشیا دارد

هلثینوهلثینو

هلثینو

نخستین شتابدهنده دانشگاهی کشور در حوزه سلامت دیجیتال

شتابدهنده آبانشتابدهنده آبان

شتابدهنده آبان

شتابدهنده آبان، نخستین شتاب‌دهنده تخصصی در حوزه آب و انرژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

سیوان سیوان

سیوان

شتابدهنده تخصصی حوزه فناوری اطلاعات

کاراکارا

کارا

شتابدهنده تخصصی حوزه سلامت الکترونیک

شتابدهنده دیشتابدهنده دی

شتابدهنده دی

شتابدهنده دی یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

شتابدهنده تپسیشتابدهنده تپسی

شتابدهنده تپسی

شتابدهنده تپسی یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

وی کستوی کست

وی کست

VCAST یک هاب محتوایی است که در آن صفر تا صد خدمات محتوایی اعم از طراحی، استراتژی، بازاریابی و تولید ...

پلنتپلنت

پلنت

پلنت اولین مرکز نوآوری در صنعت بیمه

هفت و هشتهفت و هشت

هفت و هشت

هفت و هشت یک شتابدهنده و فضای کار اشتراکی در شهر تهران می باشد

آواتکآواتک

آواتک

آواتک یک شتابدهنده و سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

شزانشزان

شزان

شتابدهنده تخصصی فعال در حوزه‌های سلامت، انرژی، آب و محیط زیست

دیجی کالا نکستدیجی کالا نکست

دیجی کالا نکست

دیجی کالا نکست یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

تریگ‌ آپتریگ‌ آپ

تریگ‌ آپ

تریگ‌ آپ یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد