فهرست شتابدهنده شهر تهران
شتابدهنده آبانشتابدهنده آبان

شتابدهنده آبان

شتابدهنده آبان، نخستین شتاب‌دهنده تخصصی در حوزه آب و انرژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

سیوان سیوان

سیوان

شتابدهنده تخصصی حوزه فناوری اطلاعات

کاراکارا

کارا

شتابدهنده تخصصی حوزه سلامت الکترونیک

شتابدهنده دیشتابدهنده دی

شتابدهنده دی

شتابدهنده دی یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

شتابدهنده تپسیشتابدهنده تپسی

شتابدهنده تپسی

شتابدهنده تپسی یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

وی کستوی کست

وی کست

VCAST یک هاب محتوایی است که در آن صفر تا صد خدمات محتوایی اعم از طراحی، استراتژی، بازاریابی و تولید ...

پلنتپلنت

پلنت

پلنت اولین مرکز نوآوری در صنعت بیمه

هفت و هشتهفت و هشت

هفت و هشت

هفت و هشت یک شتابدهنده و فضای کار اشتراکی در شهر تهران می باشد

آواتکآواتک

آواتک

آواتک یک شتابدهنده و سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

شزانشزان

شزان

شتابدهنده تخصصی فعال در حوزه‌های سلامت، انرژی، آب و محیط زیست

دیجی کالا نکستدیجی کالا نکست

دیجی کالا نکست

دیجی کالا نکست یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

تریگ‌ آپتریگ‌ آپ

تریگ‌ آپ

تریگ‌ آپ یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

نانومچنانومچ

نانومچ

برنامه تجاری سازی فناوری های نانو

سی سو تکسی سو تک

سی سو تک

سی سو تک یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

مرکز نوآوری فینودادمرکز نوآوری فینوداد

مرکز نوآوری فینوداد

مرکز نوآوری فینوداد یک شتابدهنده و فضای کار اشتراکی در شهر تهران می باشد

فینووافینووا

فینووا

مرکز نوآفرینی فینووا