فهرست فضای کار اشتراکی شهر تهران
مرکز نوآوری فینودادمرکز نوآوری فینوداد

مرکز نوآوری فینوداد

مرکز نوآوری فینوداد یک شتابدهنده و فضای کار اشتراکی در شهر تهران می باشد

آراتلآراتل

آراتل

فضای کار اشتراکی آراتل

مرکز نوآوری و شتابدهی رایمونمرکز نوآوری و شتابدهی رایمون

مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون

مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون بزرگترین مرکز یکپارچه ارائه دهنده خدمات به فعالیت های نوآورانه و همچنین تولید انیمیشن، بازی ...

سامسونگ امیرکبیرسامسونگ امیرکبیر

سامسونگ امیرکبیر

شتابدهنده حوزه‌های بهداشت و سلامت، آب و محیط زیست، آموزش و انرژی

پارادایس‌هابپارادایس‌هاب

پارادایس‌هاب

فضای کار اشتراکی پارادایس‌هاب

هفت و هشتهفت و هشت

هفت و هشت

هفت و هشت یک شتابدهنده و فضای کار اشتراکی در شهر تهران می باشد

سروکورپ پارسسروکورپ پارس

سروکورپ پارس

سروکورپ پارس یک فضای کار اشتراکی در شهر تهران می باشد

تیوانتیوان

تیوان

روابط کاری و حرفه ای در فضایی مدرن

وی کستوی کست

وی کست

VCAST یک هاب محتوایی است که در آن صفر تا صد خدمات محتوایی اعم از طراحی، استراتژی، بازاریابی و تولید ...

پلنتپلنت

پلنت

پلنت اولین مرکز نوآوری در صنعت بیمه

زاویهزاویه

زاویه

گوشه امنی برای تجربه، ساختن و یاد گرفتن

باکسباکس

باکس

باکس یک فضای کار اشتراکی در شهر تهران می باشد

کارماناکارمانا

کارمانا

فضای کار اشتراکی کارمانا

فینووافینووا

فینووا

مرکز نوآفرینی فینووا

سریرلندسریرلند

سریرلند

سریرلند یک شتابدهنده و فضای کار اشتراکی در شهر تهران می باشد

باشگاه نوآوری نیتروباشگاه نوآوری نیترو

باشگاه نوآوری نیترو

باشگاه نوآوری نیترو یک فضای کار اشتراکی در شهر تهران می باشد