ایت‌بیت

ایت‌بیت سرویس ارائه خورد و خوراک به فضاهای کاری و فروش محصولات به شکل بدون فروشنده است

ایت‌بیت سرویس ارائه خورد و خوراک به فضاهای کاری و فروش محصولات به شکل بدون فروشنده است
طرح کسب و کار ایده اصلی (مشکل / راه حل) ایت بیت سرویس ارائه خورد و خوراک به فضاهای کاری است، این کار با قرار دادن یخچال و قفسه هایی در فضاهای کاری بالای 25 نفر صورت می گیرد و بنا به نوع تعامل با سازمان ها هزینه از سازمان و یا فروش مستقیم به کارمندان گرفته می شود که این کار بصورت خودکار و بدون حضور فروشنده صورت می گیرد اندازه بازار از آنجایی که در ایران آمار و اطلاعاتی از مجموعه های بالای 25 نفر در ایران وجود ندارد برای محاسبه بازار از مقایسه با کشور آمریکا کمک می گیریم که 35 درصد افراد در مجموعه های بالای 25 نفر مشغول کارند که اگر همین درصد را برای جمعیت ایران فرض کنیم و بنا به تجربه آماری ما از زمان راه اندازی ایت بیت هر فرد روزانه 2000 تومان خوراکی در روز مصرف می کند به بازار 60 میلیاردی در روز می رسیم بازار هدف بازار هدف ایت بیت شرکت هایی هستند که بالای 25 نفر در فضاي کاریشان حضور دارند. روش درآمدزایی فروش مستقیم کالا هزینه ها هزینه های توسعه این کسب و کار شامل سه بخش اصلی می شود. 1. توسعه پلتفرم 2. توسعه زیر ساخت تامین 3. توسعه لجستیک اطلاع رسانی بازاریابی مستقیم مزیت رقابتی هزینه تمام شده این سیستم به نسبت رقبای این بازار پایین تر است و باعث می شود ورود به این بازار برای آن ها امکان پذیر نباشد دستاوردها ایت بیت رتبه سوم در مسابقه پیچ استارتاپ های حوزه غذا دیموند را کسب کرده است