سلگرام

فروشگاه ساز بر مبنی شبکه اجتماعی (اینستاگرام، تلگرام) و سیستم همکاری در فروش

فروشگاه ساز بر مبنی شبکه اجتماعی (اینستاگرام، تلگرام) و سیستم همکاری در فروش
طرح کسب و کار ایده اصلی (مشکل / راه حل) اندازه بازار بازار هدف روش درآمدزایی هزینه ها اطلاع رسانی مزیت رقابتی