تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و ...

به منظور توسعه همکاری های مشترک انجام شد؛ امضاء تفاهم نامه همکاری پارک علم و ...

معرفی پارک علم و فناوری فارس در ...

سیزدهمین همایش«زنگ تفریح در دانشگاه» با حضور ۵۰۰ دانش آموز در مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه ...

همزمان با هفته دولت؛ افتتاح آزمایشگاه آب، ...

همزمان با هفته دولت؛ افتتاح آزمایشگاه آب، خاک و گیاه در مرکز رشد فناوری آباده ...

جدیدترین استارتاپهای شهر شیراز

هوش مصنوعی لیانهوش مصنوعی لیان

هوش مصنوعی لیان

هوش مصنوعی لیان یک استارتاپ در شهر شیراز می باشد

اینکوباک

اینکوباک | سامانه خرید و فروش عمده محصولات کشاورزی

شیراز تخفیفشیراز تخفیف

شیراز تخفیف

شیراز تخفیف، شهر شگفت انگیز

پارکهای علم و فناوری شهر شیراز

پارک علم و فناوری فارسپارک علم و فناوری فارس

پارک علم و فناوری فارس

پارک علم و فناوری فارس یک پارک علم و فناوری در شهر شیراز می باشد

مراکز رشد شهر شیراز

مرکز رشد فناوری جامع فارسمرکز رشد فناوری جامع فارس

مرکز رشد فناوری جامع فارس

مرکز رشد فناوری جامع فارس یک مرکز رشد در شهر شیراز می باشد

مرکز رشد واحدهای فناوری نفت، گاز و پترشیمیمرکز رشد واحدهای فناوری نفت، گاز و پترشیمی

مرکز رشد واحدهای فناوری نفت، گاز و پترشیمی

مرکز رشد واحدهای فناوری نفت، گاز و پترشیمی یک مرکز رشد در شهر شیراز می باشد

مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع تبدیلیمرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع تبدیلی

مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع تبدیلی

مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع تبدیلی یک مرکز رشد در شهر شیراز می باشد

مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی شیرازمرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز رشد در شهر شیراز می باشد

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) فارسمرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) فارس

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) فارس

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) فارس یک مرکز رشد در شهر شیراز می باشد

شتابدهنده های شهر شیراز

نوراننوران

نوران

شتاب دهنده نوران حامی کسب و کار های سلامت

پرشپرش

پرش

پرش یک شتابدهنده در شهر شیراز می باشد