فیلتریکال

در این استارتاپ باستفاده از الگوریتمی که حاصل ۲ سال بررسی و آزمون خطاست معاملات تحلیل شده،نماد مستعد رشد معرفی وشاخصه های تکنیکی و بنیادی منتشر میشود.

غیرفعال

در این استارتاپ باستفاده از الگوریتمی که حاصل 2 سال بررسی و آزمون خطاست معاملات تحلیل شده،نماد مستعد رشد معرفی وشاخصه های تکنیکی و بنیادی منتشر میشود.
طرح کسب و کار ایده اصلی (مشکل / راه حل) در این استارتاپ با تجزیه و تحلیل داده های لحظه ای معاملات سهام و با استفاده از الگوریتمی خاص که حاصل 2 سال بررسی و آزمون وخطاست چندین نماد مستعد برای رشد معرفی و سپس از طریق شاخصه های تکنیکی و بنیادی بررسی و منتشر میگردد . اندازه بازار حدودا 100.000 نفر در کشور بازار هدف کلیه افرادی که تمایل به معامله در بازار دارند ، از مبتدی تا پیشرفته . روش درآمدزایی تبلیغات و حق اشتراک هزینه ها 400.000.000 ریال اطلاع رسانی دیجیتال مارکتینگ و ایمیل مارکتینگ و اشتراک رایگان و تبلیغات اینترنتی مزیت رقابتی بهره گیری از الگوریتمی خاص حاصل 2 سال بررسی و رصد بازار

حسابیت

حسابیت

  • سرویس فاکتور آنلاین
بیماین

بیماین

  • بیمه هوشمند خودرو
نیوُ

نیوُ

  • اپلیکیشن حسابداری شخصی