کدآموز

کدآموز یک کمپ آموزش مهارت و انتقال تجربه در حوزه برنامه نویسی است که در جهت ارتقای شغلی کاراموزان خود و از طرفی استخدام هوشمندانه و مدیریت استعداد برای سایر ...

کلاسند

کلاسند

  • سامانه انتخاب مشاور تحصیلی به صورت ۲۴
جابو

جابو

  • جامعه مجازی جابو پل ارتباطی لوکیشن بیس است که جامعه تعاملی صاحبان کسب و کار ...
کودک رسانه

کودک رسانه

  • وبسایت جامع مختص کودکان - تغذیه کودکان از بدو تولد و آشپزی برای کودکان - ...