فهرست استارتاپهای حوزه آموزش
  • 16 مورد
اوستااوستا

اوستا

اوستا یک استارتاپ در شهر زنجان می باشد

مگجومگجو

مگجو

مگجو یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

کانون نوآوران و فناورانکانون نوآوران و فناوران

کانون نوآوران و فناوران

سازمان مردم نهاد (NGO) تخصصی در حوزه استارتاپ، کارافرینی و اشتغال

رشدانارشدانا

رشدانا

آموزش کسب و کار اینترنتی، آموزش طراحی سایت و دیجیتال مارکتینگ

آکادمی پویانشآکادمی پویانش

آکادمی پویانش

دغدغه آموزش و یادگیری برای همه جوانان کشور امری مهم است.عدم وجود ...

فرادرسفرادرس

فرادرس

بزرگترین منبع فیلم های آموزشی دانشگاهی و مهندسی

مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میممرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم

مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم

ارائه خدمات مشاوره تحصیلی در قالب فایل های ویدیویی

آن آموزآن آموز

آن آموز

دوره های آنلاین، فرصت یادگیری برای بهبود در کار و زندگی

الو استادالو استاد

الو استاد

سامانه تدریس، فیلم آموزشی، تدریس خصوصی معلم خصوصی

جزوه ننویسجزوه ننویس

جزوه ننویس

اپلیکیشن دستیار آموزشی

ویلرنوویلرنو

ویلرنو

ما تیم ایده آل طلبی هستیم.

وان کلیکوان کلیک

وان کلیک

موزش بازاریابی اینترنتی

کلاسندکلاسند

کلاسند

سامانه انتخاب مشاور تحصیلی به صورت ۲۴