سازیتو یک فروشگاه ساز برای ایجاد وب‌سایت و بستر فروش آنلاین است که بدون نیاز به دانش فنی و هزینه می‌توانید کسب و کار آنلاین خود را راه‌اندازی کنید
طرح کسب و کار ایده اصلی (مشکل / راه حل) اندازه بازار بازار هدف روش درآمدزایی هزینه ها اطلاع رسانی مزیت رقابتی

الومیزبان

الومیزبان

  • سایت ساز و فروشگاه ساز به صورت آنلاین
آرتسوق

آرتسوق

  • ایجاد بستر همکاری میان کسب و کار ها با هدف کاهش هزینه و ریسک و ...
کوئرا

کوئرا

  • جامعه برنامه نویسان ایران