ما با پردازش تصاویر ماهواره‌ای،به کشاورزان یا مدیران مزارع کمک می‌کنیم تا بازدهی محصولاتشان افزایش یابد و هزینه‌ها و مسائل زیست‌محیطی نیز کاهش یابد
طرح کسب و کار ایده اصلی (مشکل / راه حل) درحال حاضر بزرگترین مشکل صنعت کشاورزی ما عدم مدیریت بهینه منابع به خصوص آب است که یکی از عوامل مهم آن نبود اطلاعات ارزان با دید کل نگر است. ما با پردازش داده های ماهواره ای و زمینی، اطلاعات ارزشمندی در گستره زمین زراعی با دقت قابل قبول ارائه می‌دهیم که به عنوان سامانه تصمیم‌یار به کشاورز یا مدیر مزرعه در جهت بهبود بهره وری نهاده ها، کاهش تلفات، کاهش هزینه ها و حفاظت از خاک و محیط زیست کمک خواهد کرد. گستره این خدمات علاوه بر اطلاعاتی در زمینه مدیریت مزرعه، داده هایی جهت نظارت بر صحت مدیریت مزرعه توسط کشاورز را برای مدیران ارشد شرکت های کشت و صنعت، سازمان ها و دولت فراهم می آورد. ما با عقد قرارداد با شرکت های کشت و صنعت اسنادمان که شامل گزارش و نقشه است را دو هفته یکبار از طریق ایمیل یا api برای آن ها می فرستیم آن ها نیز با این داده ها می توانند مناطق تحت استرس، کم آب، آفت زده را تشخیص دهند و برای علاج آن اقدام کنند. اندازه بازار اندازه صنعت کشاورزی دنیا حدود 1/1 میلیارد هکتار است. کل زمین های زیرکشت در ایران 14.5 میلیون هکتار است (سرشماری کشاورزی 1393) 2.4 میلیون هکتار آن بزرگ مقیاس است که ما تخمین زده ایم در ایران و کشورهای همسایه حدود شش و نیم میلیون هکتار زمین های بزرگ مقیاس وجود داشته باشد. ما در 5 سال اول می خواهیم به یک و یک دهم میلیون هکتار آن خدمات پایشی ارائه دهیم. با توجه به اینکه خلق ارزش افزوده ما برای مشتری حدود 10% است ما حدود 5% از ده درصد را به عنوان حق اشتراک فروش خدمات تعیین کردیم که در افق 5 ساله، معادل با 70میلیارد تومان سالیانه در داخل و 130 میلیارد تومان سالیانه در کشورهای همسایه ایران خوهد بود. بازار هدف بازار هدف ما شرکت های بزرگ کشاورزی در ایران هستند. شرکت های کشت و صنعت در نقاط مختلف ایران دارای سایت کشاورزی هستند و می توانند برای مدیریت مزارع خود از خدمات ما استفاده کنند؛ ضمنا چون کادر اجرایی آن ها از توانایی فنی بالایی برخوردار هستند از این اطلاعات بهتر می توانند استفاده کنند. هدف اولیه ما کشت و صنعت های بزرگ در ایران و سازمان های وابسته به دولت هستند. در آتی می خواهیم روی زمین داران بزرگ و بازارهای کشورهای همسایه نیز خدمت رسانی کنیم. روش درآمدزایی ما با فروش لایه‌های داده‌ای به صورت گزارش و نقشه به کشت و صنعت ها پس از عقد قرارداد سالیانه و فروش اشتراک دسترسی این داده‌ها از طریق وبسایت به کشاورزان حرفه ای خرد اقدام به درآمدزایی می‌کنیم. در ابتدای فعالیت، با فروش این داده ها به کشت و صنعت ها برای هر سال کشاورزی درآمدزایی می کنیم. هزینه ها 37% هزینه اصلی ما مربوط به نیروی انسانی جهت توسعه الگوریتم های جدید، افزایش سرعت و مدیریت حجم بالای داده ها در سرور و نیروی انسانی بازاریابی است. 26% مربوط به هزینه های حقوقی 30% زیرساخت مربوط به سرور و اینترنت 7% مربوط به رویدادهای بازاریابی اطلاع رسانی به علت آنکه جنس بازار ما B2B است، با برگزاری جلسات و مذاکره با شرکت ها اقدام به معرفی خود به آن ها می کنیم. در شرایط فعلی، بازاریابی حضوری تمرکز ماست در آتی نیز بازاریابی محتوایی از طریق رسانه های جمعی برای اثبات برتری و کارایی روش ما، مورد استفاده قرار می گیرد. مزیت رقابتی در حال حاضر، با آزمایش و پایش زمینی یا در نوآورانه ترین حالت با استفاده از سنسور اقدام به پایش می کنند. در مقایسه با این روش ها، پایش روش ما 1- ارزانتر 2- سریعتر 3- عدم نیاز به نیروی انسانی 4- دارای دقت مکانی بالا 5- دارای قابلیت دسترسی به داده های گذشته است. در رابطه با استارت آپ های دیگر موجود در داخل ایران سایرین در مرحله ایده هستند ولی ما مطالعات بازار زیسته انجام رساندیم و در آستانه مرحله فروش هستیم. در رابطه با استارت آپ های خارجی نیز آن ها عمدتا در سری آ هستند و متمرکز بر بازار کشورهای خودشان با آفریقایی هستند و ما پتانسیل استفاده از ارزش پایین ریال را داریم. دستاوردها 1- انجام سه پایلوت موفق برای یکی از سازمان ها و در حال مذاکرات قراردادی 2- انجام پایلوت برای یکی از کشت و صنعت ها

سمیتیو

سمیتیو

  • ارائه پیش بینی و اطلاعات هواشناسی دقیق و توصیه های کشاورزی مربوطه به کشاورزان
شبکه خدمات‌دهندگان کشاورزی

شبکه خدمات‌دهندگان کشاورزی

  • بستر معرفی مجموعه ای از افراد و شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات مرتبط با حوزه کشاورزی در ...
آرادو

آرادو

  • اولین پلتفرم ارائه خدمات کشاورزی