فهرست استارتاپهای حوزه ارتباطات ماهواره ای
  • 2 مورد
اسپیس وان اسپیس وان

اسپیس وان

سنجش از راه دور و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای

ستلارمستلارم

ستلارم

پایش مستمر زمین های کشاورزی با ماهواره