فهرست استارتاپهای حوزه ارتباطات ماهواره ای
  • 2 مورد
ستلارمستلارم

ستلارم

پایش مستمر زمین های کشاورزی با ماهواره

اسپیس وان اسپیس وان

اسپیس وان

سنجش از راه دور و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای