معاملات اینترنتی
توضیح بیشتر: عدم آشنایی مناسب بین طرفین و عدم وجود اطمینان باعث می شود بسیاری از افراد همچنان معامله حضوری را به معاملات آنلاین ترجیح دهند. واسط با درک این نیاز اقدام به راه اندازی پلتفرم آنلاین دادوستد نموده است. این پلتفرم ارائه دهنده امکانات لازم برای انجام معامله به صورت مطمئن است.

قبضینو

قبضینو

  • سامانه استعلام و پرداخت تجمیعی انواع قبض ها
آسان پرداخت

آسان پرداخت

  • اپلیکیشن پرداخت
زمون

زمون

  • استارتاپ زَمون با شعار «هوای زمین هم رو داشته باشیم» یک پلتفرم نوبنیان بر پایه ...