نام صاحب استارتاپ: مجموعه صفرتاقهرمان
توضیح بیشتر: مجموعه آموزشی صفر تا قهرمان با هدف آموزش تکنولوژی های روز دنیا و افزایش جامعه متخصصین راه اندازی شده است و تحت حمایت مرکز رشد دانشگاه مازندران قرار دارد. ایران سرزمین قهرمانان و دلاورانی است که همیشه برای این خاک حماسه آفریدند. ما بر این باور هستیم که همه افراد در درون خود یک قهرمان هستند و تلاش ما این است که قهرمان درون شما را به خودتان معرفی کنیم و دنیای شما را دگرگون سازیم. رویای ما ایرانی است پر از قهرمانان علمی که آینده ای درخشان را برای این مرز و بوم رقم خواهند زد. قهرمان دنیای خودت باش.