جدیدترین استارتاپهای شهر بابلسر

ایران آنتیک

ایران آنتیک ؛ وبسایت محتوایی و فروشگاه اینترنتی صنایع دستی ، آنتیک ، کلکسیونی ، کتاب و...

نهرتاپ

سیستم سفارش و پرداختی فروشگاه ها ، افراد شخصی و...

مراکز رشد شهر بابلسر

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه مازندرانمرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه مازندران

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه مازندران

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه مازندران یک مرکز رشد در شهر بابلسر می باشد