نام صاحب استارتاپ: حمیدرضا سیمین پور
توضیح بیشتر: لم بده سرویس سفارش آنلاین خدمات خانگی است که شما می‌توانید از طریق اپلیکیشن موبایل یا وب سایت در خواست خود رو ثبت کنید و ما در زمان مورد نظر آن را انجام می‌دهیم.

کلینکس

کلینکس

  • سامانه آنلاین درخواست نظافت و خدمات منزلنام صاحب استارتاپ: محمد اسماعیل تحصیلی
شرکت خدماتی کاردون

شرکت خدماتی کاردون

  • کار رو بسپار به کاردون
امدادهوم

امدادهوم

  • امدادهوم یک استارتاپ در شهر تهران می باشد