فهرست استارتاپهای حوزه خدمات خانه داری
 • 15 مورد
آن واشآن واش

آن واش

سامانه خدمات نظافتی آنلاین

هوم سرویزهوم سرویز

هوم سرویز

سامانه هوشمند درخواست خدمات

پلاکپلاک

پلاک

نظافت منزل، نظافت شرکت، کارواش نانو و خشکشویی در محل شما

خدمت از ماخدمت از ما

خدمت از ما

اپلیکیشن درخواست خدمات منزل

سنجاقسنجاق

سنجاق

سفارش آنلاین انجام همه‌ کارهای خانه

کلینزکلینز

کلینز

کلینز یک استارتاپ می باشد

  شرکت خدماتی کاردونشرکت خدماتی کاردون

  شرکت خدماتی کاردون

  کار رو بسپار به کاردون

   کاراباماکاراباما

   کاراباما

   کاراباما یک استارتاپ می باشد

    لوله وِستلوله وِست

    لوله وِست

    ما بهترین متخصصین را برای شما برگزیدیم

     پین ورکپین ورک

     پین ورک

     خدمات آنلاین منزل

     اسپارداسپارد

     اسپارد

     سرویس آنلاین ارائه خدمات حرفه ای نظافت و خدمات منزل

     کلینکسکلینکس

     کلینکس

     سامانه آنلاین درخواست نظافت و خدمات منزلنام صاحب استارتاپ: محمد اسماعیل تحصیلی