نام صاحب استارتاپ: حمیدرضا سیمین پور
توضیح بیشتر: لم بده سرویس سفارش آنلاین خدمات خانگی است که شما می‌توانید از طریق اپلیکیشن موبایل یا وب سایت در خواست خود رو ثبت کنید و ما در زمان مورد نظر آن را انجام می‌دهیم.

پلاک

پلاک

  • نظافت منزل، نظافت شرکت، کارواش نانو و خشکشویی در محل شما
خدمت از ما

خدمت از ما

  • اپلیکیشن درخواست خدمات منزل
امدادهوم

امدادهوم

  • امدادهوم یک استارتاپ در شهر تهران می باشد