نرم افزار تلفن همراه جهت نمونه گیری آزمایشات در منزل، ویزیت پزشک و خدمات پرستاری در منزل و ..

سین اپ

سین اپ

  • نرم افزار آزمایشگاه
زوپ

زوپ

  • مشاوره آنلاین با پزشکان
اکسیر

اکسیر

  • نرم افزار مدیریت مطب