نیازمندی تخصصی کتاب
نام صاحب استارتاپ: رضا محمدی
توضیح بیشتر: سایت کتاب ادز مرجعی برای معرفی کتابهای ناشران به دوستداران فرهنگ و ادب و کتاب به صورت رایگان می باشد.ناشران می توانند کتابهای منتشر شده را به صورت رایگان ثبت کرده و در معرض دید علاقمندان کتاب قرار دهند کتاب ادز | مرجع نیازمندیهای کتاب